Strona główna » Wskaźniki, kalkulatory » Podatek dochodowy od osób fizycznych

Generator indywidualnego mikrorachunku podatkowego

Poniższy generator umożliwia wygenerowanie indywidualnego numeru mikrorachunku podatkowego czyli indywidualnego numeru konta przypisanego do każdego podatnika na które wpłaca się należności z tytułu podatków. Mikrorachunek można wygenerować na podstawie numeru NIP lub PESEL podatnika:

NIP
PESEL
Generuj