Strona główna » Wskaźniki, kalkulatory » Podatek dochodowy od osób fizycznych

Kwota wolna od podatku

Roczna kwota wolna w PIT obowiązująca w 2020 roku.

Kwota podstawyKwota zmniejszająca podatek
Do 8000 zł1360 zł
Od 8001 zł do 130001360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł
Od 13001 zł do 85528 zł525,12 zł
Od 85529 zł do 127000 zł525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85528 zł) ÷ 41472 zł
Powyżej 127001 złBrak