POBIERZ APLIKACJĘ

O aplikacji

Kadry i Płace to program przeznaczony dla firm zatrudniających pracowników. Umożliwia prowadzenie kadr, zarządzanie umowami, ewidencjonowanie czasu pracy oraz wyliczanie wynagrodzeń. Obsługuje zarówno umowy o pracę jak i cywilnoprawne.

Ponadto aplikacja umożliwia generowanie wszelkich dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz umożliwia wysyłkę deklaracji do ZUS i urzędu skarbowego. Dzięki opcji zestawień graficznych i tabelarycznych możliwe jest tworzenie rozbudowanych raportów w oparciu o wprowadzane do programu dane.

POBIERZ APLIKACJĘ

Funkcjonalności

 • Kadry
  • Prowadzenie nieograniczonej ilościowo kartoteki pracowników
  • Możliwość zdefiniowania własnych stanowisk służbowych
  • Możliwość zdefiniowania własnych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa
 • Umowy
  • Możliwość wprowadzenia nieograniczonej ilości umów
  • Umowy o pracę
  • Umowy zlecenia
  • Umowy o dzieło
  • Możliwość utworzenia własnych szablonów umów
 • Listy obecności
  • Prowadzenie szczegółowej ewidencji czasu pracy dla zatrudnionych pracowników
  • Możliwość wprowadzania nadgodzin, urlopów, chorobowego, itp.
 • Płace
  • Wyliczanie comiesięcznych wynagrodzeń dla nieograniczonej ilości pracowników
  • Wyliczanie wynagrodzeń w oparciu o miesięczne lub godzinowe wynagrodzenie
  • Możliwość zdefiniowania czterech własnych dodatków płacowych
  • Wyliczanie wynagrodzeń w rozbiciu na poszczególne składniki płacowe i pozapłacowe
 • Wydruki
  • Umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia
  • Listy obecności
  • Listy płac
  • Rachunki za umowę o dzieło i umowę zlecenia
  • Świadectwa pracy
  • Karty wynagrodzeń
  • Zaświadczenia o zarobkach
  • Możliwość zapisu wszystkich wydruków do PDF
 • E-deklaracje
  • Generowanie deklaracji PIT-11 i PIT-4R
  • Wysyłka formularzy do systemu e-Deklaracje z użyciem e-podpisu lub danych autoryzujących
 • Zestawienia i raporty
  • Generowanie zestawień płac w zadanym okresie
  • Generowanie zestawień składników płacowych w zadanym okresie
 • Personalizacja
  • Przydzielanie dostępu do programu wielu użytkownikom, którym można nadawać indywidualne prawa korzystania z programu
  • Dostosowanie interfejsu programu do upodobań użytkownika (szerokości kolumn w tabelach, rodzaj wyświetlanych danych)
  • Dostosowanie wydruków do upodobań użytkownika (krój i rozmiar czcionek, szerokości kolumn w tabelach, rodzaj wyświetlanych danych)
  • Możliwość skorzystania z kilkudziesięciu "skórek" interfejsu
 • Słowniki
  • Stanowiska służbowe
  • Jednostki organizacyjne
  • Wzorce umów
 • RODO (Regulacja o Ochronie Danych Osobowych)
  • Zgodność z wymaganiami stawianymi przez RODO
  • Wymuszanie haseł zgodnych z wytycznymi RODO
  • Prowadzenie rejestru operacji użytkownika
  • Możliwość nadawania użytkownikom programu praw dostępu do danych
 • Inne
  • Automatyczne księgowanie list płac do aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy - Księga, Ryczałt oraz Mała Księgowość
  • Możliwość archiwizacji bazy danych i tworzenie kopii bezpieczeństwa
 • Warunki licencji
  • Dożywotnia licencja oraz bezpłatne aktualizacje przez rok od zakupu
  • Bezpłatne wsparcie techniczne oraz serwisowe przez rok od zakupu

Galeria ekranów

Proszę czekać...Proszę czekać...