POBIERZ APLIKACJĘ

O aplikacji

Ryczałt to nowoczesny program księgowy dla firm rozliczających podatek w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przeznaczony jest zarówno dla podatników VAT jak i zwolnionych. Umożliwia tworzenie przejrzystej i eleganckiej dokumentacji księgowej zawsze zgodnej z aktualnymi przepisami.

Ponadto aplikacja umożliwia rozliczanie ryczałtu i VAT, kilometrówki, pobieranie dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur, tworzenie i wysyłkę JPK oraz e-Deklaracji oraz umożliwia kreowanie rozbudowanych zestawień w oparciu o wprowadzane do programu dane co pozwala na dokładną analizę sytuacji firmy w oparciu o wiele kryteriów.

POBIERZ APLIKACJĘ

Funkcjonalności

 • W zakresie podatku ryczałtowego
  • Prowadzenie ewidencji przychodów dla stawek 20%, 17%, 8.5%, 5.5%, 3%, 10% oraz 12.5%
  • Rozliczanie ryczałtu miesięczne lub kwartalne
  • Wyliczanie należnego ryczałtu
  • Ewidencjonowanie zapłaconego podatku ryczałtowego
 • W zakresie VAT
  • Prowadzenie ewidencji VAT sprzedaży
  • Prowadzenie ewidencji VAT zakupów
  • Rozliczanie VAT miesięczne lub kwartalne
  • Wyliczanie podatku VAT do zapłaty
  • Ewidencjonowanie zapłaconego podatku VAT
 • ZUS
  • Wyliczanie koniecznych do opłacenia składek ZUS
  • Wyliczanie składki zdrowotnej
  • Ewidencjonowanie zapłaconych składek ZUS
 • JPK
  • Generowanie i wysyłkę jednolitych plików kontrolnych (JPK) na żądanie organów kontroli skarbowej
  • Tworzenie JPK_EWID
  • Tworzenie JPK_VAT
  • Możliwość zapisu plików JPK na dysk oraz bezpośrednia wysyłka na serwer z użyciem e-podpisu, ePUAP lub bramki autoryzującej
 • Krajowy System e-Faktur (KSeF)
  • Pobieranie dokumentów z KSeF
  • Zarządzanie poświadczeniami
  • Autoryzację do systemu poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny, ePUAP lub token autoryzujący
 • Kilometrówka
  • Rozliczanie dowolnej ilości pojazdów
  • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu osobowego
  • Prowadzenie ewidencji kosztów eksploatacji pojazdu osobowego
 • Kontrahenci
  • Możliwość wprowadzenia dowolnej liczby kontrahentów
  • Automatyczne pobieranie danych kontrahentów z bazy REGON
  • Sprawdzanie kontrahentów czy są czynnymi podatnikami VAT
  • Sprawdzanie kontrahentów czy są czynnymi podatnikami VAT-UE (w bazie VIES)
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
  • Możliwość wprowadzenia dowolnej liczby elementów wyposażania
 • Dowody wewnętrzne
  • Generowanie DW dla przychodów
  • Generowanie DW dla kosztów
  • Ewidencjonowanie dowodów wewnętrznych
 • Generowanie i ewidencjonowanie not księgowych
  • Generowanie not księgowych uznaniowych
  • Generowanie not księgowych obciążeniowych
  • Ewidencjonowanie wystawionych not
 • e-Deklaracje
  • Generowanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-ZZ, VAT-ZT, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27, PIT-36, PIT-36L
  • Wysyłka formularzy do systemu e-Deklaracje z użyciem e-podpisu lub bramki autoryzującej
 • Wydruki
  • Ewidencja przychodów
  • Ewidencja przebiegu pojazdu osobowego
  • Ewidencja kosztów eksploatacji pojazdu osobowego
  • Zestawienie porównawcze rzeczywistych i ryczałtowych kosztów eksploatacji pojazdu
  • Rejestry VAT sprzedaży
  • Rejestry VAT zakupów
  • Noty księgowe
  • Noty obciążeniowe
  • Ewidencja wyposażenia
  • Formularze deklaracji podatkowych
  • Urzędowe poświadczenia odbioru (UPO) dla e-Deklaracji i JPK
  • Polecenia wpłaty gotówkowej do ZUS i do urzędu skarbowego
  • Możliwość zapisu wszystkich wydruków do PDF
 • Zestawienia i raporty
  • Generowanie zestawień dla przychodów w oparciu o wiele kryteriów
 • Personalizacja
  • Przydzielanie dostępu do programu wielu użytkownikom, którym można nadawać indywidualne prawa korzystania z programu
  • Dostosowanie interfejsu programu do upodobań użytkownika (szerokości kolumn w tabelach, rodzaj wyświetlanych danych)
  • Dostosowanie wydruków do upodobań użytkownika (krój i rozmiar czcionek, szerokości kolumn w tabelach, rodzaj wyświetlanych danych)
  • Możliwość skorzystania z kilkudziesięciu "skórek" interfejsu
 • Słowniki
  • Uwagi do wpisów w ryczałcie
  • Rodzaje rejestrów VAT sprzedaży
  • Rodzaje rejestrów VAT zakupów
  • Trasy dla kilometrówki
  • Rodzaje kosztów eksploatacji pojazdu
  • Towary, opłaty, wydatki, obciążenia, uznania
  • Lista wszystkich urzędów skarbowych w Polsce
 • RODO (Regulacja o Ochronie Danych Osobowych)
  • Zgodność z wymaganiami stawianymi przez RODO
  • Wymuszanie haseł zgodnych z wytycznymi RODO
  • Prowadzenie rejestru operacji użytkownika
  • Możliwość nadawania użytkownikom programu praw dostępu do danych
 • Inne
 • Warunki licencji
  • Dożywotnia licencja oraz bezpłatne aktualizacje przez rok od zakupu
  • Bezpłatne wsparcie techniczne oraz serwisowe przez rok od zakupu

Galeria ekranów

Proszę czekać...Proszę czekać...